İBN EBÛ ŞERÎF, Kemâleddin İBNÜ’n-NÂZIM
İMÂDÎ-i GAZNEVÎ İNBİSAT
İNKITÂ İSTİKLÂL HARBİ
KEŞFÜ ESRÂRİ’l-BÂTINİYYE KUYRUKLU BUYRULDU
LÉVI-PROVENÇAL, Évariste LUKMÂN
MAHLÛF, Muhammed Haseneyn MEHMED PAŞA, Karamânî
MEHMED ŞEVKİ EFENDİ METHAFÜ’l-FENNİ’l-İSLÂMÎ
MÜCÂŞİÎ NECÂŞÎ, Ahmed b. Ali
NÜSÜK SEMÂNİYE
SUÛDÎ MEHMED EFENDİ ŞEMMÂH b. DIRÂR
ŞÜREYH b. HÂRİS YOLCULUK
ZÎCÜ’l-HÂRİZMÎ ZİHNÎ, Bayburtlu
ÂDİLŞÂHÎLER ÂL-i YA‘KUB
BEKİR b. HÂRİSE ÇÖMEZ
EHL-i HAK FETÂVÂ-yi MEZÂHİRÜ’l-ULÛM
HAMÎM HASAN BABA
HÜFÛF İBN BÂB
İBN EBÜ’l-MEKÂRİM İBNÜ’s-SEVDÂ
İBRÂHİM b. YEZÎD KÂMİL PAŞA, Mehmed
KASIM PAŞA CAMİİ ve KÜLLİYESİ MEHMED EMİN, Edib
MEHMED SÜREYYÂ MUHAMMED eş-ŞATTÎ
PÎŞDAR RÂŞİDÎLER
RUSÂFÎ, Ma‘rûf SÂDIK MEHMED PAŞA
TÂHİRÎLER TECRÎD
WALSH, John R. YIL
AHMED-i BUHÂRÎ CEVÂLÎKIYYE
EBÛ İSHAK es-SAFFÂR el-BUDÛRÜ’s-SÂFİRE
EVÂMİR-i AŞERE HAVLE bint SA‘LEBE
HUMEYD b. ZENCÛYE İBN EBÛ DÎNÂR
İBN EBÜ’l-ÂS İBN GALBÛN, Azzûn
İBN SA‘DÛN el-KURTUBÎ İBRÂHÎM SÛRESİ
İDRÎSÎ, Abdurrahman b. Muhammed KAZASKER MEHMED EMİN EFENDİ
KIRBELYÂNÎ KITA
KÜRE ULUCAMİİ MAHMÛD HAMDÎ
MEDÂİNÜSÂLİH MEHMED EFENDİ, Mekkî
MEVLEVÎ EVFERİ NAZZÂMİYYE
RÂVENDÎ, Kutbüddin SARÎULGAVÂNÎ
SÂVÎ, Ahmed b. Muhammed SULTAN HAMAMI
SULTAN HANI SÜT AKRABALIĞI
ŞEBRÂVÎ ŞÎRİN
TE’SÎSÜ’t-TAKDÎS ÜSMENDÎ
VÂSITA ABDULLAH b. REBÎA
BEKİR b. ŞÜDDÂH BÜHLÛL
CEBERTİYYE FAZLİYYE
FETÂ GAZİ
HAKĀİKIYYE HASAN BEY KÖPRÜSÜ
HASAN es-SADR HASÎRÎZÂDE MEHMED ELİF EFENDİ
HİFNİYYE HULÛSİ EFENDİ
İBN CEMMÂZ İBN DOKMAK
İBN ÜMMÜ KĀSIM İBNÜ’l-ALLÂF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218