NAZZÂMİYYE

(النظّاميّة)

Basra Mu‘tezile ekolünün kelâmcılarından Nazzâm’ın (ö. 231/845) görüşlerini benimseyenlere verilen ad

(bk. NAZZÂM).