ZEMÎMİYYE

(الذميميّة)

İnsanları ilâh olan Ali adına hakka davet etmesi gerekirken kendi adına davet ettiği iddiasıyla Hz. Peygamber’i eleştiren aşırı gruplardan biri

(bk. GĀLİYYE).