1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BÜCEYRÎ BÂZEHR
BEND BİŞR b. ÂSIM
BAKKĀLÎ BEDBİNLİK
BERÂZİÎ BURHÂNİYYE
BEKRİYYE BÂKIRİYYE
BENGALCE BAHÇELİK KÖPRÜSÜ
BURCKHARDT, Johann Ludwig BİTLİSÎ, Şerefeddin Han
BOSTAN ÇELEBİ BAHADIR HAN, Ebû Said
BÎCAN, Ahmed BÛ SAÎD HÂNEDANI
BAŞRÛZNÂMÇECİ BEDÂHET
BURHAN ŞAH BELÂĞ
BAHÂR BOĞDU
BURZÜLÎ BATÂİH
BÜREK es-SARÎMÎ BÂHİSETÜLBÂDİYE
BAYRAKTAR BERÎRE
BEKRİYYE Bİ’RİMAÛNE
BONNEVAL AHMED PAŞA BEKKE
BEREKÂT BERRECÂNİYYE
BEHZÂD BÂKIR, Muhammed b. Ali
BEDWELL, William BÂHARZÎ, Ali b. Hasan
BAHRÜ’l-MAĞRİB BAHŞI
BASRİYYÛN BURSALI AHMED
BECELİYYE BENNÂ, Hasan b. Ahmed
BOĞAZİÇİ MEHTAPLARI BÜZGAŞİYYE
BERÂET BAHÂÜLHAK
BAŞHASEKİ BELEVÎ, Abdullah b. Muhammed
BİLÂL b. SA‘D BERÂET
BEHŞEMİYYE BEKİR b. HÂRİSE
BAŞ SAĞLIĞI BEKİR b. ŞÜDDÂH
BURHÂNEDDİN el-HALEBÎ BATALYEVS
BÂTIRKANÎ BEDRÎ MEHMED EFENDİ
BOSNEVÎ BİBLÂVÎ
BÛNÎ, Ahmed b. Kāsım BÂVEYSİYYE
BUĞYETÜ’l-MÜLTEMİS BERBEHÂRÎ
BÜHLÛL BENNÂ, Ahmed b. Muhammed
BENÂVE BOLEVÎ MUSTAFA EFENDİ
BEKRİYYE BURHÂNİYYE
BEHLÛL EFENDİ BUHÂRÎ, Abdülazîz b. Ahmed
BAHADIR ŞAH I BUSTÂNÎ, Abdullah b. Mîhâîl
BAHÂEDDİN ERZİNCÂNÎ BÜTÇE
BÂKĪHANLI BAYBURT ULUCAMİİ
BAHÇESARAY BENÜ’l-ALLÂT
BENDERABBAS BAYINDIR
BEDAHŞÎ, Şeyh Muhammed BAHÂİYYE
BİŞR b. GĀNİM BEDRİYYE
BÂKIRGĀNÎ BATANAY, Kemal
BAYEZİD PAŞA BAHÎT, Muhammed
BEDÂYİU’l-ÂSÂR BÜŞTÎ
BÂHARZİYYE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13