BERRECÂNİYYE

البرّجانيّة

Ebü’l-Hakem Abdüsselâm b. Abdurrahman el-Lahmî el-İfrîkī’ye (ö. 536/1141-42) nisbet edilen ve Tarîkatü İbn Berrecân adıyla da anılan bir tarikat.

(bk. İBN BERRECÂN)