ZÜLHUVEYSIRA

(ذو الخويصرة)

Hz. Peygamber’in ganimet taksimine itiraz eden ve ilk Hâricî liderlerinden Hurkus b. Züheyr ile aynı kişi olduğu söylenen şahıs

(bk. HURKUS b. ZÜHEYR).