ZÛEMER GAZVESİ

(غزوة ذي أمر)

Hz. Peygamber’in Gatafân kabilesinin Muhârib ve Sa‘lebe kolları üzerine düzenlediği, Gatafân Gazvesi adıyla da bilinen sefer (3/624)

(bk. GATAFÂN).