ZİYÂDİYYE

(الزياديّة)

Hâricîler’in Seâlibe kolundan Ziyâd b. Abdurrahman’ın görüşlerini benimseyen tâli bir fırka

(bk. SEÂLİBE).