ZİKREVEYH el-KIRMITÎ

(زكرويه القرمطي)

Zikreveyh b. Mihreveyh el-Kırmıtî

(ö. 294/907)

Abbâsîler döneminde Irak ve Suriye’deki isyanları düzenleyen Karmatî dâîsi

(bk. KARMATÎLER).