ZERKÛBİYYE

(الزركوبيّة)

Sühreverdiyye tarikatının İzzeddin Mevdûd b. Muhammed ez-Zerkûb’a (ö. VII./XIII. yüzyıl) nisbet edilen bir kolu

(bk. SÜHREVERDİYYE).