ZERDÜŞTÎLİK

Zerdüşt’ün tebliğ ettiği, monoteist bir teoloji içeren inanç ve düşünce sistemine sahip ilk dönem Mecûsîliği

(bk. MECÛSÎLİK).