ZEMMİYYE

(الذمّيّة)

Ebû Hâşim el-Cübbâî’ye (ö. 321/933) nisbet edilen Behşemiyye’ye muhalifleri tarafından verilen ad

(bk. EBÛ HÂŞİM el-CÜBBÂÎ).