ZEHEBİYYE

(الذهبيّة)

Sühreverdiyye’nin kollarından Kübreviyye tarikatının Abdullah-ı Berzişâbâdî’ye (ö. 872/1468) nisbet edilen bir şubesi

(bk. NECMEDDÎN-i KÜBRÂ).

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.