ZEHEBİYYE

(الذهبيّة)

Sühreverdiyye’nin kollarından Kübreviyye tarikatının Abdullah-ı Berzişâbâdî’ye (ö. 872/1468) nisbet edilen bir şubesi

(bk. NECMEDDÎN-i KÜBRÂ).