ZAHRİYE

(ظهريّه)

Yazma kitaplarda genellikle temellük kaydının tezhipli olarak yer aldığı, esas metnin başladığı yaprağın arka yüzü

(bk. TEZHİP).