VEZİR HANI

XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa tarafından inşa ettirilerek Köprülü Külliyesi’ne dahil edilen han

(bk. KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ).