VESÂİL

(الوسائل)

Kelâm ilminde itikadî konuları temellendirmek, gerçekliklerini savunmak ve karşı görüşleri cerhetmet için gerekli olan bilgiler

(bk. MESÂİL).