VERRÂK

(الورّاق)

II. (VIII.) yüzyılda hatasız olarak mushafları, ayrıca çeşitli konularda telif edilmiş eserleri ücret karşılığında istinsah eden kâtiplere verilen bir ad

(bk. HATTAT).