VEKĀYİ‘NÂME

(وقايعنامه)

Osmanlı tarihçiliğinde olayları kronolojik sırayla ele alan ayrıntılı tarihlerin genel adı

(bk. TARİH [Osmanlı]; VAK‘ANÜVİS).