VEDDÂN GAZVESİ

(غزوة ودّان)

Hz. Peygamber’in Kureyş müşriklerine karşı düzenlediği, Ebvâ Gazvesi diye de bilinen ilk gazve (2/623)

(bk. EBVÂ).