VARLIK FELSEFESİ

Varlığı her türlü nitelik ve görünüşlerinden bağımsız şekilde sırf varlık olması açısından inceleyen felsefe disiplini

(bk. VÜCÛD).