VÂKIATÜ’l-MÜFTÎN

(واقعة المفتين)

Osmanlı âlimi Kazasker Kadri Efendi’nin (ö. 1084/1674) müftü ve kadıların el kitabı haline gelen eseri

(bk. KADRİ EFENDİ).