VAÎDİYYE

(الوعيديّة)

Büyük günah işleyen müminlerin âhirette şefaatten yararlanamayıp ebediyen cehennemde kalacaklarını ileri süren Mu‘tezile ve Hâricîler’e verilen ad

(bk. VA‘D ve VAÎD).