UMRÂ

(العمرى)

Bağışlayanın veya lehine bağışta bulunulan kişinin hayatıyla sınırlı olarak yapılan hibe türünü ifade eden fıkıh terimi

(bk. RUKBÂ).