TÜSÂİYYÂT

(التساعيّات)

Bir hadisi kaydeden müelliften Hz. Peygamber’e varıncaya kadar senedinde dokuz râvi bulunan hadisler için kullanılan terim

(bk. İSNAD).