TEZYÎL

(التذييل)

Bir cümlenin arkasından onu pekiştiren ve anlamını içeren bir başka cümlenin getirilmesi anlamında meânî terimi

(bk. ITNÂB).