TEVECCÜH

(التوجّه)

Şeyhin irşad için müridine mânen yönelmesi, müridin de şeyhinden istifade için gönlünü ona bağlaması anlamında tasavvuf terimi

(bk. ŞEYH).