TEVÂTU’

(التواطؤ)

Bir lafzın çeşitli tikel varlıklar arasındaki ortak anlamı eşit derecede ifade etmesi mânasında mantık terimi

(bk. TEŞKÎK).