TETİMME MEDRESELERİ

Sahn-ı Semân medresesinin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkan ve ondan bir derece altta bulunan medreselerin adı

(bk. SAHN-ı SEMÂN).