TENGE

Gazneliler, Altın Orda hanları, Timurlular ve Akkoyunlular tarafından kullanılan, bugün Kazakistan’ın para biriminin adı olan gümüş sikke

(bk. SİKKE).