TEHZÎBÜ’l-KEMÂL

(التهذيب الكمال)

Cemmâîlî’nin Kütüb-i Sitte râvilerine dair el-Kemâl’ini Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin (ö. 742/1341) tashih edip yeni bilgiler ekleyerek düzenlediği eseri

(bk. el-KEMÂL).