TEFRİKA

(التفرقة)

Sâlikin cem‘ halinden ayrılıp halk ile Hakk’ı birbirinden ayrı varlıklar olarak görmesi anlamında tasavvuf terimi; cem‘iyyetin karşıtı

(bk. CEM‘; CEM‘İYYET).