TEFRÎD

(التفريد)

Hiçbir şeyin sâliki hükmü altına almaması, sâlikin bâtınî alâkalardan ve nefisten sıyrılıp Hak ile olması anlamında tasavvuf terimi

(bk. TECRÎD).