TEDRÎBÜ’r-RÂVÎ

(تدريب الراوي)

İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin Muķaddime’sini özetleyen Nevevî’nin et-Taķrîb ve’t-teysîr’ine Süyûtî’nin (ö. 911/1505) yazdığı şerh

(bk. MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH).