TEÇHİZ

(التجهيز)

Ölünün dinî usullere uygun olarak kabre konması için gerekli hazırlıkların yapılmasını ifade eden fıkıh terimi

(bk. CENAZE).