TAŞTÎR

(تشطير)

Bir gazelin her beytinin mısraları arasına aynı vezinde iki, üç, dört mısra ilâvesiyle oluşturulmuş bendlerden meydana gelen musammat

(bk. DİVAN EDEBİYATI; MUSAMMAT).