TARÂİKIYYE

(الطرائقيّة)

Kerrâmiyye’nin Horasan’daki mensuplarını teşkil eden Hakāikıyye ve İshakıyye’den sonra kurucusu bilinmeyen üçüncü tâli kolu

(bk. KERRÂMİYYE).