TAKRÎB

(التقريب)

Kıraat ilminin öğretiminde imamların râvilerini ve râvilerin tariklerini iki ile sınırlamak suretiyle uyguladıkları kıraat usulleri

(bk. KIRAAT).