TAHAYYÜL

(التخيّل)

Duyu nesnelerinden alınan formların iç idrak sürecinde yeniden işlenmesini sağlayan zihinsel etkinlik; İbn Sînâ psikolojisinde iç idrak güçlerinin üçüncüsü

(bk. DUYU; HAYAL; İDRAK).