TAĞLİBİYYE

(التغلبيّة)

Sa‘diyye tarikatının Ebû Tağlib Muhammed b. Sâlim eş-Şeybânî’ye (XVII. yüzyıl) nisbet edilen bir kolu

(bk. SA‘DİYYE).