TÂCÜ’l-ARÛS

(تاج العروس)

Fîrûzâbâdî’nin el-Ķāmûsü’l-muĥîŧ adlı Arapça sözlüğüne Murtazâ ez-Zebîdî’nin (ö. 1205/1791) yazdığı şerh

(bk. el-KĀMÛSÜ’l-MUHÎT; ZEBÎDÎ, Muhammed Murtazâ).