ŞÜREY‘İYYE

(الشريعيّة)

Allah’ın Hz. Peygamber, Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’e hulûl ettiğini ileri süren aşırı Şiî Şürey‘î’nin (ö. II./VIII. asrın sonları [?]) görüşlerini benimseyen gālî fırka

(bk. GĀLİYYE; HULÛL).