SÜLEYMAN PAŞA, Candaroğlu

(ö. 741/1341 [?])

Kastamonu ve Sinop civarında Şemseddin Candar Bey tarafından kurulan beyliğin ilk hükümdarı

(bk. CANDAROĞULLARI).