ŞİR‘ATÜ’l-İSLÂM

(شرعة الإسلام)

Hanefî fakihi İmamzâde’nin (ö. 573/1177) Osmanlı âlimleri arasında çok rağbet gören ilmihal ve ahlâk kitabı

(bk. İMAMZÂDE, Muhammed b. Ebû Bekir).