SİCİLL-i OSMÂNÎ

(سجلّ عثمانى)

Mehmed Süreyyâ’nın (ö. 1909) Osmanlı dönemi ünlü şahsiyetlerinin biyografilerini içeren eseri

(bk. MEHMED SÜREYYÂ).