ŞEYTÂNİYYE

(الشيطانيّة)

Muhaliflerince Şeytânüttâk diye anılan aşırı Şiî Ebû Ca‘fer Muhammed b. Ali b. Nu‘mân el-Ahvel’e (ö. 160/777 [?]) nisbet edilen Nu‘mâniyye fırkasının diğer adı

(bk. ŞEYTÂNÜTTÂK).