ŞEYBÂN b. SELEME

(شيبان بن سلمة)

(ö. II. [VIII.] yüzyılın ortaları [?])

Hâricî fırkalarından Seâlibe’ye bağlı Şeybâniyye’nin kurucusu

(bk. SEÂLİBE).