ŞEVKİ EFENDİ

(ö. 1957)

Bahâîliğin kurucusu Bahâullah’ın oğlu ve halefi Abdülbahâ Abbas Efendi’nin, ölümünden önce Bahâîler’in ruhanî lideri olarak tayin ettiği büyük torunu

(bk. BAHÂÎLİK).