ŞERHU’l-AKĀİD

(شرح العقائد)

Necmeddin en-Nesefî’nin akaide dair risâlesine Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) yazdığı şerh

(bk. AKĀİDÜ’n-NESEFÎ).