ŞERÂİU’l-İSLÂM

(شرائع الإسلام)

Muhakkık el-Hillî’nin (ö. 676/1277) kaleme aldığı Ca‘feriyye fıkhına dair metinlerin en önemlilerinden biri

(bk. HİLLÎ, Muhakkık).