ŞEMSİYYE

(الشمسيّة)

Nusayrîliğin IX. (XV.) yüzyıldaki reislerinden Ali el-Haydarî’ye nisbet edilen ve Haydariyye, Gaybiyye adlarıyla da anılan grup

(bk. NUSAYRÎLİK).